انتخاب دشوار زیدان بین ناواس و کاسیا

پس از بازگشت از مصدومیت مقابل لاس پالماس، کیلور ناواس زیدان را قانع کرده که مصدومیتش به طور کامل رفع شده و آماده بازی کردن مقابل دورتموند در چمپیونزلیگ است ولی زیدان هنوز تصمیم قطعی بین این دو نگرفته است.