مدیرعامل استقلال: چرا باید از شفاف سازی فرار کنیم/ طعنه بزرگ افتخاری به افشارزاده