اجلاس عمومی آژانس انرژی اتمی آغاز شد

شصتمین نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی هسته ای امروز با حضور نمایندگان ایران در وین آغاز شد.۱۴:۰۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر