گشایش نمایشگاه صنعت قالب

پنجمین نمایشگاه بین‌ المللی صنعت قالب، ابزار و مواد اولیه با مشارکت صنعتگران و سازندگان قالب های صنعتی از ایران و۱۰ کشور اروپایی و آسیایی در تهران گشایش یافت.۱۴:۰۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر