رونمایی از سامانه گردشگری «اپرو»

سامانه ارائه خدمات گردشگری «اپرو» در مراسم روز جهانی گردشگری رونمایی شد.۱۴:۰۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر