نتایج شطرنج‌بازان ایرانی در دور چهارم مسابقات جهانی