سعد حریری چرا به بیروت بازگشت؟

بازگشت غیرمنتظره سعد حریری به بیروت پیش‌بینی‌ها درباره امکان دست کشیدن وی از سلیمان فرنجیه و قبول نامزدی میشل عون برای ریاست‌جمهوری لبنان را افزایش داده است.