انتقاد شدید کرملین از اظهارات سفرای آمریکا و انگلیس در سازمان ملل

دمیتری پسکوف از اظهارات سفرای آمریکا و انگلیس در سازمان ملل علیه ارتش روسیه انتقاد کرد.