انتقاد شدید کرملین از اظهارات سفرای آمریکا و انگلیس در سازمان ملل