چند نکته درباره اعترافات دیرهنگام «خالد مشعل» پیرامون اشتباهات حماس

روزنامه الکترونیکی رای الیوم در گزارشی نوشت: «خالد مشعل» برای اولین بار در طول دوره ریاستش بر دفتر سیاسی جنبش حماس دست به اعترافاتی زد که تعجب برخی کارشناسان را به دنبال داشت.