نامه اساتید و فعالان حقوق بشر غربی به بان کی مون درباره وضعیت شیخ عیسی قاسم

جمعی از چهره‌های آکادمیک و رسانه‌ای و نیز فعالان حقوق بشر آمریکایی و اروپایی در خصوص حساسیت وضعیت بحرین و شیخ عیسی قاسم به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشتند.