بشار جعفری: تروریست‌های احرار الشام در صدد حملۀ شیمیایی به سوریه هستند»

سوریه به سازمان ملل گفته‌است تروریست‌های احرار الشام قصد دارند غیرنظامیان را با فسفر سفید هدف حمله قرار دهند.