بشار جعفری: تروریست‌های احرار الشام در صدد حملۀ شیمیایی به سوریه هستند»