المعلم: سخنان دبیرکل سازمان ملل شرم آور بود

وزیر امور خارجه سوریه گفت: اگر آمریکایی ها می خواستند به بحران سوریه پایان دهند، از حمایت کشورهای وابسته به خود در منطقه از تروریست ها جلوگیری می کردند.۱۴:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر