مگر مخالف شفاف‌سازی در بیت‌المال هستید؟/ از صحبت وزیر ناراحت نشوید!