آمریکا همچنان از تروریست ها حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه افزود:میان حمله به ارتش سوریه در منطقه الثرده که هفته گذشته صورت گرفت و طفره رفتن آمریکا از اجرای تعهداتش به آتش بس رابطه وجود دارد. واشنگتن تروریست ها را مسلح کرده، آن ها را تامین مالی می کند و از طریق مرزها هزاران تروریست […]