پیشنهاد جدیدِ مقتدی صدر دربارۀ آزادسازی موصل

رهبر جریان صدر عراق پیشنهاد کرد حفظ امنیت استان الانبار به نیروهای او معروف به “گردان‌های صلح” واگذار شود.