ادامه نوسانات بهای نفت در آستانه نشست غیررسمی اعضای اوپک

بهای جهانی نفت در معاملات نخستین روز هفته با نوسان همراه بود.