ابراز امیدواری سارکوزی به پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات آمریکا