چین خواستار ازسرگیری گفت‌وگوهای صلح برای سوریه شد

وزارت خارجه چین از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست گفت‌وگوهای صلح را از سر بگیرند.