باوفا سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان شد

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان انتخاب شد.