بان‌کی‌مون: بقای بشر در گرو نابودی تسلیحات هسته‌ای است

دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز جهانی نابودی تمام تسلیحات هسته‌ای، ساخت و نگهداری این تسلیحات را نه تنها موجب صلح و امنیت ندانست بلکه عامل افزایش تنش میان کشورها خواند و هشدار داد که بقای بشریت در گرو محو این تسلیحات است.