۸ نشانه که مدیرتان قصد تخریب شما را دارد

در مقاله قبلی، نشانه‌های یک مدیر که مخفیانه از شما متنفر است را بررسی کردیم. حال می‌خواهیم بدانیم مدیری که قصد تخریب زیردستانش را دارد چه خصوصیاتی خواهد داشت.