پیروی از ولایت چراغ راه ما است

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ما برای مقابله با تهدیدات باید بصیرت داشته باشیم.