روسیه از دریافت ۳۸ تُن آب سنگین ایران خبر داد

رئیس روس اتم اعلام کرد ایران این ماه ۳۸ تُن آب سنگین را تحویل روسیه داده است.