«آستانه» میزبان نشست سازمان کنفرانس اسلامی با موضوع علم و تکنولوژی

وزیر امور خارجه قزاقستان گفت: روزهای ۱۰ و ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ برای اولین بار در تاریخ فعالیت سازمان کنفرانس اسلامی، نشست این سازمان در زمینه علم و تکنولوژی در «آستانه» برگزار می‌شود.