عکس خبر؛ برداشت انگور و تولید کشمش در ملایر

برداشت انگور در شهر ملایرِ استان همدان آغاز شده است.