فرمانده پدافند هوایی: در سخنرانی شجاعانه روحانی در سازمان ملل پای‌بندی به مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی متجلی بود

یکی از نشانه‌های قدرت و اقتدار ما این بود که رو در روی شش قدرت جهانی ایستادیم و مقتدرانه مذاکره و چانه زنی سیاسی کردیم.