مبارزه با تروریسم محور مذاکرات وزیر کشور قرقیزستان و سفیر چین

وزیر کشور قرقیزستان و سفیر چین در بیشکک مسائل مربوط به مبارزه مشترک با تروریسم و افراط‌گرایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.