مبارزه با تروریسم محور مذاکرات وزیر کشور قرقیزستان و سفیر چین