درمان رایگان بازنشستگان در بهترین بیمارستان‌های دولتی و خصوصی/ تکریم بازنشستگان مهمترین ماموریت

مدیر عامل سازمان بازنشستگی تهران گفت: ما تاریخ شفاهی بازنشستگان حاضر در دفاع مقدس را جمع‌آوری کرده‌ایم، کدام صندوق بازنشستگی این کار را می‌کند؟ ۳۰، ۴۰ نفر از اعضای ما آزاده بوده‌اند. امروز ما بازنشسته پدر شهید مدافع حرم داریم.