منزل «عایش یونس زین» منهدم شد

نیروهای اشغالگر صهیونیست منزل یک اسیر فلسطینی به نام «عایش یونس زین» را در شهرک یطا در استان الخلیل منهدم کرده و شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.