خروج تروریست‌ها از حمص، رؤیای «پایتخت انقلاب خودخوانده سوریه» را بر باد داد

قریب به ۱۲۰ تروریست با خانواده‌هایشان امروز از حی الوعر خارج شدند و تلاش برای حل و فصل وضعیت آنان همچنان ادامه دارد. در واقع با این مسئله تروریستها و حامیانشان باید رؤیای پایتخت انقلاب خود خوانده خود را به فراموشی بسپارند.