خروج تروریست‌ها از حمص، رؤیای «پایتخت انقلاب خودخوانده سوریه» را بر باد داد