مقتدی صدر به معارضان عربستان؛ رنج شما را فراموش نمی‌کنیم

مقتدی صدر در پاسخ به نامه جمعی از معارضان عربستان سعودی آن‌ها را مبارزه مسالمت‌آمیز دعوت کرد.