زانتی: یووه الگوی مناسبی برای اینتر نیست

خاویر زانتی، نایب رئیس باشگاه اینترمیلان مدعی شد که یوونتوس الگوی مناسبی برای آنها نیست.