جلسه‌ای با تصمیمات ویژه/ همه مصوبات شورای المپیک آسیا در یک نگاه

جلسه شورای المپیک آسیا در دو روز برگزار شد و مصوبات زیادی در آن به تایید اعضای هیات اجرایی رسید.