لادروپ گزینه اصلی جانشینی فوساتی در الریان

ستاره سابق بارسلونا و رئال مادرید گزینه اصلی هدایت الریان قطر است.