رکورد تولید و خرید گندم شکسته شد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: رکورد تولید و خرید تضمینی گندم در فصل خرید امسال شکسته شد و میزان خرید ۱۱.۵ میلیون تنی گندم که تاکنون محقق شده، در تاریخ کشور بی سابقه است.