در نمایشگاه تلکام همراه اول از سرویس های جدیدش رونمایی کرد