انتفاضه قدس محاسبات صهیونیست ها را به هم ریخته است

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، «سمیرحلایقه» نماینده جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در پارلمان فلسطین، در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد: ملت فلسطین دیگر به دولت های عربی و جامعه جهانی اعتماد ندارد و تصمیم خود را برای مقاومت و دفاع از خود و فلسطین و مقدسات آن حتی اگر تنها باشد، گرفته است.   حلایقه […]