حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوریه تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: حمایت ایران از سوریه تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت و ما از تمامیت ارضی این کشور حمایت می‌کنیم.