بیانیه مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵