اعتماد آمریکایی‌ها به ترامپ در اقتصاد و تروریسم، بیشتر از کلینتون است

نتیجه یک نظرسنجی سراسری در آمریکا نشان می‌دهد که در تقابل دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، میزان اعتماد آمریکایی‌ها در اقتصاد و تروریسم به نامزد جمهوریخواه بیشتر است.