شایعه در مادرید/ ناکامی فلورنتینو پرز در آرام کردن رونالدو

کریستیانو رونالدو ساعاتی پس از اتمام بازی با لاس پالماس همچنان خشمگین و عصبی بود.