در سوگ دانش‌آموزی که جای خالی‌اش را از امروز مادرش پر می‌کند