پورمحمدی: قرار نیست با خفت، تحقیر، دون پایه‌ای و توسری خوردن به حج برویم/ نخست‌وزیر ژاپن در دیدار روحانی گفته بود چرا مانع از رفتن حجاج ایرانی به حج شدید؟

این وضع بازار و ادارات زیبنده کشور نیست