پیکر ۶ هزار شهید جنگ تحمیلی کشف نشده است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به شهادت ۲۰۰ هزار شهید در ۸ سال جنگ تحمیلی، گفت: پیکر ۶ هزار شهید هنوز کشف و تفحص نشده است.