بحران جدید در گسترش: خلعتبری کنار گذاشته شد

محمدرضا خلعتبری، مهاجم تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز از این تیم کنار گذاشته شد.