پیام تسلیت روحانی به رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری